Bø Ungdomsskule

"Skulen har i fleire år meir eller mindre frivillig brukt store ressursar på elevar som har andre problem enn berre dei faglege. Vi prøver å ta konsekvensen av at dersom lærar oppveksande generasjon å like andre menneske og sjå verdien av å leve av eiga arbeid, vil du alltids få eit godt liv. Tiltak for å påverke elevane sine haldningar har vore prioritert opp, men foreldra si rolle er sjølvsagt viktigare enn vår. Å vere forelder er ofte ei utfordring. Det er naturleg at foreldre slit med rolla si og nokre slit meir enn andre. Då tilbodet om å vere med i prosjektet Sterk & Klar kom, takka vi ja fordi skulens kvalitetsutviklingsplan sa vi skulle gjennomføre tiltak rundt dette.

Skulen har arrangert 4 foreldretreff for 95-kullet, til no 3 for 96-kullet og 2 for 97-kullet i tillegg til ordinære foreldremøte.

Oddvar Bjørnestad har vore forelesar og eg har vore til stades på alle. Han har respekt for tilhøyrarane og møter godt førebudd. Han er engasjerande og morosam. Folk ler mykje, men foreldra inkludert meg sit att med mange spørsmål og tankar om eigen praksis som utøvar i det Bjørnestad kallar risikosporten som forelder for ein tenåring."

John Anton Graff,

rektor Bø Ungdomsskule

"Jeg har fulgt alle fire møtene i Sterk & Klar fra høsten 2008 til våren 2011. Dette har vært veldig interessant, da tema er veldig aktuelt for ungdomsskole alderen. Fra før av hadde jeg hørt om Oddvar Bjørnestad men ikke vært på noen av hans foredrag. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere dette. Det med debutalder er noe som han virkelig har satt søkelys på og særlig da gjennom grensesetting og omsorg i foreldrerollen. Oddvar forklarer så sterkt hvor viktig det er å bry seg om egne og andres barn. Også hvor viktig foreldresamarbeid er, og særlig på et lite sted som Bø er det kanskje ennå mer viktig! Videre får han med sine mange poeng, virkelig frem hvor viktig det er med ros og positivt fokus, istedenfor å henge seg opp i det negative og negativt ladede ord. Han er veldig engasjerende og morsom, noe som gjør at tiden flyr av gårde. Kunne sikkert hørt på dobbelt så lenge uten at det hadde gjort noe. Det burde vært mange flere som fikk dette med seg… og med siste barn i flokken, så var det mange ting han “lærte oss” som jeg skulle visst før. Disse kveldene har gjort at jeg tenker seg om to ganger ved anledninger, både hjemme – på jobb og i det frivillige liv. Som en ekstra bonus var det jo flott at man kunne skrive under en kontrakt for å utsette debut alderen. Det er ikke sikkert det er så mange som har gjort det.. men da er jo sjansen større for de som har sendt den inn.

Det eneste jeg savnet, som ikke har noe med foredraget direkte å gjøre, var at det var altfor få lærere på treffene. De hadde også hatt gått av å få med seg ting her.

Takk til Oddvar for flotte foredrag– kommer han til Bø igjen med annet foredrag så kommer også jeg."

Trude Lindgren,

mor på Bø Ungdomsskule


Avisreportasjer vedrørende

Sterk&Klar på Bø Ungdomsskule:

"Telemarksavisa"

 "Varden"


Del denne siden med andre!

Share on Facebook