Forelesning om den viktige voksenrollen:

"BARNEOPPDRAGELSE - ingen sport for pyser"

  Det handler om å bry seg

I forelesningen rettes søkelyset på voksenrollen.

 

Et av hovedpoengene er:

Hvis noen skal få være barn, må noen være voksen

– hele tiden.

 

•  Barn kan ikke oppdra seg selv

•  Voksne har alltid ansvaret

•  Grensesetting:

  Hvorfor sette grenser?

  Hvordan sette grenser?

  Hvor skal grensene settes?

  Hvordan skal grensene  gjøres kjent?               

•  Tanker om tiden barn og voksne tilbringer sammen

•  Konfliktløsning og barns evne til manipulasjon

•  Kommunikasjon mellom voksne og barn

•  De voksnes grenseløse egoisme

•  Trenger vi normer?

•  Motivasjon:

   Hva er motivasjon?

   Hvem har ansvaret for å motivere?

•  Selvtillit – selvbilde

Det handler om å bry seg


Referanse etter forelesning i Nissedal:

"Oddvar Bjørnestad leda oss gjennom to timar med fantastisk opplæring for både foreldre og pedagogar. Her var det fokus på dei umoglege vaksne, ikkje dei umoglege ungane – men på ein så fin måte at alle kunne kjenne seg att!  

Tilbakemeldingane har vore utelukkande positive frå både foreldre og tilsette. Læraren hos oss med lengst fartstid (over 30 år) utbrøyt etter foredraget "Dette er det beste eg har vore med på!"

Me vil råde alle som arbeidar og bur med barn og unge om å få med seg dette foredraget!"

Reidun C. Retterholt, rektor ved Tveit Skule/Nissedal Ungdomsskole


Referanser:

Avisreportasjer:

Del denne siden med andre!

Share on Facebook