Bufetat region Øst

"Bufetat Region Øst har i 2011 samorganisert fagteam og fosterhjemstjenester under fagteamleders ansvar. Dette er en organisasjonsmessig endring som har gitt nye utfordringer - og som har forandret hverdagen til mange ansatte.  

I denne anledning ønsket vi å arrangere en kulturdag for alle ansatte i våre fagteam og fosterhjemstjenester for inspirasjon og kulturbygging. Formålet var å samles om et aktuelt tema og sørge for at alle ansatte skulle få en positiv opplevelse sammen.  

Vi valgte Oddvar Bjørnestad til å hjelpe oss med denne oppgaven. Etter velkomst fra fagdirektør og regiondirektør med utdeling av arbeidsgledeprisen for 2010 samt gode musikalske innslag, gikk Oddvar i gang med sitt foredrag.  

Det er ikke å overdrive når jeg sier at han straks hadde salen i sin hule hånd.
Med sitt engasjement, sitt tydelige budskap, sin gode humor og enestående fortellerevne hadde han grep om publikum fra først til sist. Forelesningen var tankevekkende og handlet om motivasjon i arbeidet, samarbeid med andre, mestring, arbeidsglede og lagbygging. Oddvar presenterte interessante modeller og formidlet stoffet på en personlig og spennende måte.  

Jeg vil si til andre organisasjoner og bedrifter som er opptatt av utvikling og hvordan bruke de menneskelige ressurser på best mulig måte: Her er ingen tid å miste. Løp til Bergen og hent Oddvar Bjørnestad!  

Takk for at du har latt oss få del i dine tanker, erfaringer og kunnskap – presentert med et herlig overskudd. Det inspirerer oss til videre innsats for å gjøre vår organisasjon til et vinnerlag.  

Tom Bache-Gabrielsen
Seniorrådgiver Bufetat region øst

Del denne siden med andre!

Share on Facebook