Negotia Bergen

"Negotia Bergen avdeling har tradisjon med å holde høstkurs for sine medlemmer, og i år var vi så heldige å få Oddvar Bjørnestad fra Livskrefter som foreleser.

Vi var alle spent og hadde høye forventninger, siden noen av oss hadde hørt mye positiv omtale om ham. 

Jeg tar ikke hardt i hvis jeg sier at alle våre forventninger ble innfridd.

Jeg har fått utelukkende positive tilbakemeldinger, og mange har spurt om vi ikke kan ha Oddvar til neste år og.


Oddvar Bjørnestad er veldig engasjerende, lærerik og ikke minst morsom å høre på."

Ragnar Øgaard,
leder Negotia Bergen avdeling


"Jeg har akkurat lest notatene mine fra de to dagene og det som slår meg først er hvor fort tiden gikk!! Forelesingen var utrolig relevant og spennende og jeg ble dratt med fra første ord slik at timene bare forsvant!

Oddvar er veldig flink til å fortelle og underholde samtidig som det han snakker om er en tematikk som berører oss alle og derfor blir kunnskapen veldig personlig og nær og utrolig nyttig i jobbsammenheng.

Det var lærerikt å få satt ord på situasjoner og personlighetstyper som vi møter både på jobb og i hverdagen og en skikkelig øye-åpner for min del.

Jeg ser hele jobbsituasjonen min fra en ny vinkel og prøver i stor grad å ha med meg Oddvar sine "mantra" inn i arbeidsdagen. Dette gir meg en ny måte å se problemer og håndtere konflikter på og ikke minst finne nye løsninger, fordi jeg nå har fått verktøyene til å kunne jobbe videre i stedet for å gå i stå i de samme gamle tankemønstrene.

Jeg vil især trekke frem kunnskapen vi fikk om de forskjellige personlighetstypene som svært bra! Her fikk jeg virkelig ny lærdom om verden rundt meg -og ikke minst meg selv. Spennende!

Også de utrolig relevante temaene vi fikk belyst om å se på jobben sin som et lag der vi alle trekker i samme retning var veldig motiverende og noe som satte i gang tanker på jobben som alle har glede av.

Alt i alt en veldig motiverende og lærerik forelesing som jeg på det varmeste anbefaler alle å få med seg!"

Med vennlig hilsen

Louise Winzentsen, Sandslistuene
deltager på seminar i regi av Negotia Bergen
21. og 22. oktober 2011


"Det er kjekt, og heller uvanlig, å føle at man som kursdeltager sitter igjen med mye når en fagdag er over. Dette gjelder i aller høyeste grad kurset "motivasjon, mestring og arbeidsglede"!

Jeg hadde gleden av å være med på to motiverende, engasjerende, relevante og høyst nyttige og lærerike dager med Oddvar Bjørnestad. Tusen takk!

Oddvar er en meget levende formidler, og engasjerer alle rundt seg med gode, enkle og hverdagslige eksempler som alle kan kjenne seg igjen i. Innholdet i kurset kan anvendes både i arbeidslivet og privat.

Tematikken omhandler i stor grad kjennskap til og respekt for seg selv og andre mennesker. I dette kurset blir man på en enkel og forståelig måte introdusert til de ulike mennesketypene og deres kjennetegn/særegenheter, og hvordan samspillet mellom disse kan optimaliseres og gi grunnlag for et sterkere og mer effektivt teamarbeid, og ikke minst kommunikasjon.

Et meget inspirerende kurs som inneholder noe for alle! Anbefales på det varmeste.

Med vennlig hilsen,

Chantal Nilsen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook