Ytre Herøy Ungdomsskule

"Over 80 % av foreldra var møtt opp for å høyre den kjende idrettsmotivatoren og pedagogen Oddvar Bjørnestad på loftet.


Bjørnestad skuffa ikkje.

Måndag kveld holdt han 8. klasseforeldra i ånde med det vanskelege temaet grensesetting og foreldrerolla. Med gode humoristiske og biletlege fortellingar gav han foreldrene mykje å tenke på. Han vektla samarbeid og nettverk, den gode samtalen ein bør legge til fredstid og det å "sjå" ungdomen.

Tysdag møtte han 9. klasseforeldra og sette fokus på ros, positivitet og foreldrerolla. Han starta med å fortelje at gjennom sine "tusen år" som pedagog var det ein ting han var sikker på;
Ungdom får for mykje kjeft og for lite ros.

Korleis vert vi motiverte? Er vi fødd med motiavasjon eller må den skapast? Kva skal til for at du yter ditt beste? I sitt virke har Bjørnestad sett verknaden ord og kroppspråk på evne til å prestere eller stille seg likgyldig.

I pausa og etter treffa var føresette fulle av lovord. "Dette skulle alle føresette i Noreg ha hørt på", "Viktig og nyttig" og "Det høyrest så logisk og rett ut, likevel er det så utruleg vanskeleg å få til i kvardagen", var litt av omkvedet.

Bjørnestad avslutta båe treffa med ei oppfordring om å unngå makteslausheita og likgyldigheita. Det er dei to farlegaste tilstandane elevar og foreldre kan kome i. Fokus på positivitet og ros er viktig, men all tilbakemelding er betre enn inga tilbakemelding.

Vi takkar Oddvar Bjørnestad for 2 flotte kveldar, og ønskjer han hjarteleg velkomen tilbake til våren."

Ole Frank Bakken,
rektor ved Ytre Herøy Ungdomsskule

"Eg sit på sidelina og følgjer med på korleis samspelet er mellom foreldra og Oddvar Bjørnestad. Det er utruleg kjekt å sjå korleis han fenger foreldra frå første stund. Dei smiler, nikker og viser med kroppsspråk at dei er fornøgde med opplegget.

Som ein far sa til meg, "Dette her er berre heilt utruleg, tema treff oss og Oddvar Bjørnestad informerer oss og treff oss på ein framifrå måte.

Dette vil vi ha meir av".

Elisabeth Hjorthaug,

lærer ved Ytre Herøy Ungdomsskule

"Først vil jeg si at det er utrolig inspirerende å være med på samlingene, som foreldre får en påfyll av ny energi, en energi som på en måte ”tappes” over tid, denne påfyllingen av nye måter å se problemstillinger på er av stor verdi.

Når jeg i etterkant av samlingene har reflektert over de temaene som vi har diskutert, er det av stor verdi å se utfordringene rundt det å være foreldre, se nye sider som en muligens ikke har viet nok fokus på.

Jeg er blitt betydelig mer bevist på ikke bare det jeg gjør, men også på hva jeg sier til mine barn. I tilegg prøver jeg å være mer tilstede, spesielt når jeg først er tilstede sammen med dem. Det å lage enkle kjøreregler er blitt mer viktig for oss, noe som jeg tror er betydelig bedre også for barna.

Disse samlingene skulle ha vært obligatoriske for alle som hadde barn, også på et mye tidligere tidspunkt i livet til barnet. Samlingen er ikke bare givende , den er også kjempemorsom å være deltager i.

Ken Schønningsen,
far til elev ved Ytre Herøy Ungdomsskule

Del denne siden med andre!

Share on Facebook